Hoezeer toetsenborden sinds de allereerste schrijfmachines ook zijn veranderd, de spatiebalk is altijd relatief erg groot geweest en bevond zich van meet af aan direct onder de letters. We gebruiken de spatie al vele, vele eeuwen om duidelijk te maken waar het ene woord eindigt en het andere begint. Ondanks die vertrouwdheid met en eenvoud van de spatie (gewoon een klein beetje lege ruimte tussen woorden), worden er toch vaak fouten mee gemaakt. We bespreken er een paar.

De dubbele spatie

Tussen woorden behoort slechts één spatie te staan. Vooral als lang geworsteld is met een tekst en wanneer er allerlei wijzigingen zijn aangebracht, komen zogenoemde dubbele spaties snel voor. Via de optie ‘zoeken en vervangen door’ kun je ze in een keer makkelijk opsporen en vervangen door enkele spaties.

Onjuist spatiegebruik in samenstellingen

In het Nederlands schrijven we samengestelde woorden in beginsel aan elkaar, of we gebruiken – in specifieke situaties – een koppelteken. Dat is dus een groot verschil met bijvoorbeeld het Engels.

Onjuist spatiegebruik bij werkwoorden

Dit is wel echt een lastige kwestie. Volgens het Groene Boekje behoren we te schrijven: gebruikmaken, kennisnemen, dienstdoen etc. En dus ook:

Ineke heeft veelvuldig gebruikgemaakt van de spatiebalk.

Dit is lastig omdat we bijvoorbeeld wel ‘afscheid nemen’ met spatie moeten schrijven. Het ene werkwoord is – kennelijk – meer een volwaardige samenstelling dan het andere.

Maak bij twijfel vooral gebruik van het Groene Boekje

Foutief spatiegebruik
Getagd op:    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *