Het kan voorkomen dat u een journalist of redacteur over een bepaald nieuwsfeit wilt informeren, maar dat het belangrijk is dat zij dat niet vóór een bepaald moment naar buiten brengen. De simpelste oplossing is natuurlijk het pas te melden als dat moment is aangebroken. Als dat geen reële optie is, kunt u overwegen uw persbericht ‘onder embargo’ te versturen.

Als u gebruik wilt maken van embargo, wees u dan bewust van de volgende zaken:

  • Een embargo is een verzoek, niet meer en niet minder. U kunt een embargo dus niet juridisch afdwingen.
  • Een embargo vervalt direct wanneer het nieuwsfeit ergens opduikt. Stel dat u uw persbericht onder embargo naar twintig media verstuurt en één van hen besluit om toch direct een bericht te plaatsen dan volgt de rest daarna.
  • Maak in uw persbericht heel duidelijk waarom u verzoekt om embargo.
Exclusiviteit

U kunt er natuurlijk voor kiezen om uw persbericht naar een hele reeks verschillende media te versturen. Allemaal op hetzelfde moment. Dat kan in sommige gevallen de beste optie zijn. De kans dat uw bericht ergens snel in de media wordt opgepikt is dan groot. Maar er zitten ook wel risico’s aan. Voor redacties is het minder of zelfs niet interessant om een bericht te ‘brengen’ dat inmiddels ‘oud nieuws’ is, omdat een ander blad, of andere website het bericht al heeft geplaatst. En als ze een volgende keer weer een persbericht van u ontvangen denken ze misschien wel: dat bericht zal misschien wel weer opnieuw ergens anders (al lang) verschenen zijn.

In plaats hiervan kunt u er ook voor kiezen om één bepaalde krant uw scoop te gunnen. Uiteraard heeft dat alleen zin als dat medium ook werkelijk interesse heeft om dat te doen.

Voor een redacteur/journalist is het bovenal belangrijk dat hij weet wat hij aan u heeft. Hij moet:

  • weten dat u het persbericht alleen naar hem heeft verstuurd
  • vanzelfsprekend ervan uit kunnen gaan dat er geen feitelijke onjuistheden in uw persbericht staan
  • contact met u (of een andere woordvoerder) kunnen opnemen.
Wat zijn voordelen van exclusiviteit?
  • Win-winsituatie voor het medium en voor u: het medium heeft een interessant artikel, u hebt via het bericht de aandacht verkregen die u wenste.
  • Investering in vertrouwen. U laat zien dat exclusiviteit bij u ook werkelijk waar gemaakt wordt.
  • U voorkomt dat uw persbericht(en) door andere media als irrelevant worden beschouwd. (Als u te vaak naar een heleboel media tegelijkertijd verstuurt, vallen ze op een bepaald moment minder op.)

Meer lezen over persberichten:

Hoe bouwt u een persbericht op?

Hoe komt u aan een goede afbeelding bij uw persbericht?

Embargo en exclusiviteit
Getagd op: