Streamers. Na de kop zijn het de meest in het oog springende tekstregels van een artikel. Goede streamers trekken de aandacht van je lezer en maken nieuwsgierig. Bijna alle tijdschriften en kranten maken er gebruik van. Toch levert lang niet elke auteur ze aan. Ze staan er gewoonweg niet bij stil of laten het maken ervan bewust over aan de eindredacteur. Dat is zonde.

Wat is een streamer?

Een streamer is eigenlijk een heel kort fragment uit de tekst zelf. Het is een zinnetje of zelfs alleen maar een zinsdeel. Vaak is het een citaat of een deel van een citaat. Een streamer staat in een grotere letter dan de rest van de tekst, staat vaak cursief en heeft soms een andere kleur. Voor en na de streamer staat altijd witruimte, waardoor de streamer maximaal opvalt. Het is gebruikelijk dat de streamer in de buurt staat van de plek waar het tekstfragment ‘vandaan komt’. Het aantal streamers per tekst kan variëren, maar meestal blijft het gebruik ervan beperkt tot maximaal één per pagina.

Tips voor het gebruik van een streamer

 

Tip 1: Lever zelf suggesties voor streamers aan!

Auteurs vergeten vaak om streamers te maken. Maak er een gewoonte van om aan het eind van je artikel enkele suggesties voor streamers op te nemen. Het is aan de eindredacteur om te bepalen of ze ook werkelijk gebruikt worden of dat hij de voorkeur geeft aan andere streamers.

Tip 2: Kies voor aandachtstrekkers

Elk interview en elk artikel bevat wel een paar scherpe, prikkelende zinnen. Soms worden die even verderop nader toegelicht, genuanceerd of zelfs afgezwakt, maar die aandachttrekkende, vaak heel direct geformuleerde zinnetjes zijn goud waard. Ze maken de tekst prettiger om te lezen. En ze zijn zeer geschikt om te gebruiken als streamer.

Tip 3: Maak je streamers niet te lang

Het handigst is om gewoon even te kijken hoe lang de streamers zijn in een vorige editie van de uitgave. Hoe beter ‘op maat’ je ze aanlevert, hoe aantrekkelijker je het voor de eindredacteur maakt om ze over te nemen.

Tip 4: Overdaad schaadt

Voorkom dat je streamer erg lijkt op de kop van het artikel of op een tussenkopje. Het is ook ongebruikelijk een streamer op te nemen die afkomstig is uit de introtekst of de slotalinea. Een goede streamer maakt nieuwsgierig. Dat effect doe je teniet wanneer de lezer de passage waar de streamer naar verwijst al na een paar seconden lezen in de introtekst is tegengekomen.

Tip 5: Citaten tussen aanhalingstekens

Kies je voor een quote als streamer? Vergeet dan niet deze tussen enkele aanhalingstekens te plaatsen. Maar betreft het geen quote? Dan dus ook geen aanhalingstekens.

Wil je meer gratis schrijftips van de Heren van Kopij? Check regelmatig ons Herenblog of like onze pagina op Facebook.

Streamers: aandachtstrekkers die bijna iedereen vergeet te maken
Getagd op: